STREETFOOTBALL 2024

StreetFootball 2024 będzie to XII edycja turnieju i odbędzie 29 czerwca 2024 roku na Stadionie w Mogilnie.

Podczas tegorocznej edycji cała kwota zebrana podczas zbiórki i aukcji charytatywnej przekazana będzie na leczenie Damiana Gmura z Mogilna, który jest podopiecznym fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Słoneczko”. Damian urodził się 22.02.2018 roku. Początkowo rozwijał się prawidłowo. Gdy miał dziewięć miesięcy stwierdzono u niego obniżone napięcie mięśniowe. Po dokładnych badaniach postawiono diagnozę częściowa agenezja ciała modzelowatego i wodogłowie bez cech aktywności, co powoduje u Damianka opóźnienie rozwoju psychoruchowego, skutkujące m.in. tym, że na chwilę obecną nie chodzi. Damian cierpi również na drgawki wywoływane gorączką.

Aby Damian mógł nadrobić zaległości rozwojowe potrzebna jest właściwa i intensywna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, terapie z neurologopedą i inne terapie oraz pomoce dydaktyczne.

Zachęcamy do przekazywania gadżetów/fantów na aukcję.

GADŻETY NA AUKCJĘ

GALERIA